WAC Gemert

 

(COMPETITIE)MEDEDELINGEN
Op 27 mei 2008 zijn in de ALV de Regionale spelregels vastgesteld. In de ALV van 9 juni 2009 zijn deze verder aangevuld. Deze spelregels zijn hier te downloaden: www.wac-gemert.nl/downloads Ook dit seizoen bedraagt de speeltijd 1 x 35 minuten zonder wisseling van speelhelft. De thuisspelende vereniging begint altijd links vanuit het oogpunt van de tijdwaarnemer.

KAMPIOENSCHAPPEN
De stand op de ranglijst is hierbij bepalend. Bij gelijk eindigen geldt eerst het onderlinge resultaat. Is dit ook gelijk dan het doelsaldo (voor minus tegen), is dit ook gelijk dan het aantal doelpunten voor. Is dit ook gelijk dan volgt een beslissingswedstrijd. De kampioenen uit de 1e en 2e klasse promoveren rechtstreeks naar de hoofd- resp. 1e klasse.

DEGRADATIE
De onderste teams uit de hoofd- en 1e klasse degraderen rechtstreeks naar de 1e- resp. 2e klasse. Bij gelijk eindigen geldt dezelfde regeling als bij de kampioenschappen.

 WEDSTRIJDFORMULIER
Zorg dat de wedstrijdformulieren juist zijn ingevuld. CONTROLEER OOK OF DE UITSLAG GOED IS INGEVULD

ZORG ALTIJD VOOR EEN RESERVE KEEPERSSHIRT EN VOOR EEN AANVOERDERSBAND.
De thuisspelende vereniging dient, bij gelijke kleur van shirts, altijd voor andere shirts te zorgen, dit ook als de scheidsrechter dit noodzakelijk acht.

REGLEMENT BEKER
De wedstrijden in de POULE duren 1 x 35 minuten, ZONDER wisseling van speelhelft. Tijdens de poulewedstrijden zullen na iedere wedstrijd door ieder team 3 penalty’s worden genomen welke van belang kunnen zijn voor een beslissing. De thuisspelende teams beginnen altijd met het nemen van strafschoppen. De nummers 1 van elke poule gaan door naar naar “grote” beker. De beste 8 nummers 2 spelen een beslissingswedstrijd voor 4 plaatsen “grote” en 4 plaatsen “kleine” beker. Slechtste nummers 2 en de 4 beste nummers 3 naar kleine beker. De overige 8 spelen om de laatste 4 plaatsen in de “kleine” beker.

Bij gelijk eindigen in de poule telt:

  1. Onderling resultaat
  2. Doelsaldo (voor minus tegen)
  3. De meest gescoorde doelpunten
  4. Doelgemiddelde (voor gedeeld door tegen)
  5. resultaat penalty’s
  6. Sportiviteit
  7. 2 minuten/5 minuten tijdstraf
  8. Beslissingswedstrijd

Nà de poulewedstrijden wordt volgens het knockout-systeem gespeeld. Deze wedstrijden duren 1 x 35 minuten. Bij gelijke stand géén verlenging, maar strafschoppen zoals beschreven in Hoofdstuk 16 van de Regionale spelregels.

Vanaf de halve finale telt de volgende regeling bij een gelijke stand:

  1. 2 x 5 minuten verlengen
  2. strafschoppen zoals beschreven in Hoofdstuk 16 van de Regionale spelregels. 

De winnaar van de “grote” beker vertegenwoordigd de WAC op het regiotournooi

BOETEREGELING
Fouten op het wedstrijdformulier € 7,50
Geen reservere keepersshirt € 7,50
Geen aanvoerdersband € 7,50
Geen handtekening aanvoerder  € 7,50
Water bij spelersbank niet opgedweild € 12,50
Huur reserveshirts € 12,50
Vergadering niet bezocht zonder afmelding € 25,00
Team niet opgekomen 1e maal € 110,00
Team niet opgekomen 2e maal tevens uitsluiting € 220,00

MOCHT DOOR BESTUUR/SCHEIDSRECHTER/OFFICIAL VAN DE WAC WORDEN GECONSTATEERD DAT (EEN) SPELER(S) MET ALCOHOL AAN DE WEDSTRIJD WORDT/ZAL GAAN WORDEN DEELGENOMEN, ZAL HET BETREFFENDE SPELER(S) VERBODEN ZIJN AAN DE WEDSTRIJD DEEL TE NEMEN. MOCHT BETROKKENE SPELER(S) WEIGEREN DAN ZAL HET BESTUUR VAN DE WAC BETREFFENDE SPELER(S)/TEAM MOGELIJK UITSLUITEN VAN VERDERE DEELNAME. HET BESTUUR VERWACHT DAT SPELER(S)/TEAM(S) HIERIN HUN EIGEN VERANTWOORDING NEMEN. ROKEN IN HET KLEEDLOKAAL IS NIET TOEGESTAAN.

Copyright WAC Gemert, Cis Slits, Freek vd Wijdeven ©2006-2016