WAC Gemert

 

(COMPETITIE)MEDEDELINGEN
Op 27 mei 2008 zijn in de ALV de Regionale spelregels vastgesteld. In de ALV van 9 juni 2009 zijn deze verder aangevuld. Deze spelregels zijn hier te downloaden: www.wac-gemert.nl/downloads Ook dit seizoen bedraagt de speeltijd 1 x 35 minuten zonder wisseling van speelhelft. De thuisspelende vereniging begint altijd links vanuit het oogpunt van de tijdwaarnemer.

KAMPIOENSCHAPPEN
De stand op de ranglijst is hierbij bepalend. Bij gelijk eindigen geldt eerst het onderlinge resultaat (winst/verlies of gelijk). Is dit ook gelijk dan het doelsaldo (voor minus tegen) over de gehele competitie, is dit ook gelijk dan het aantal doelpunten voor. Is dit ook gelijk dan volgt een beslissingswedstrijd. De kampioenen uit de 1ste, 2de en 3de klasse promoveren rechtstreeks naar de hoofd- resp. 1e en 2de klasse.

DEGRADATIE
De onderste teams uit de hoofd- resp. 1ste en 2de klasse degraderen rechtstreeks naar de 1ste - resp. 2de en 3de klasse. Bij gelijk eindigen geldt dezelfde regeling als bij de kampioenschappen.

WEDSTRIJDFORMULIER
Zorg dat de wedstrijdformulieren juist zijn ingevuld. CONTROLEER OOK OF DE UITSLAG GOED IS INGEVULD

ZORG ALTIJD VOOR EEN RESERVE KEEPERSSHIRT EN VOOR EEN AANVOERDERSBAND.
De thuisspelende vereniging dient, bij gelijke kleur van shirts, altijd voor andere shirts te zorgen, dit ook als de scheidsrechter dit noodzakelijk acht.

REGLEMENT BEKER
De wedstrijden in de POULE duren 1 x 35 minuten, ZONDER wisseling van speelhelft. Tijdens de poulewedstrijden zullen na iedere wedstrijd door ieder team 3 penalty’s worden genomen welke van belang kunnen zijn voor een beslissing. De thuisspelende teams beginnen altijd met het nemen van strafschoppen. De nummers 1 van elke poule gaan door naar naar “grote” beker. De beste 8 nummers 2 spelen een beslissingswedstrijd voor 4 plaatsen “grote” en 4 plaatsen “kleine” beker. Slechtste nummers 2 en de 4 beste nummers 3 naar kleine beker. De overige 8 spelen om de laatste 4 plaatsen in de “kleine” beker.

Bij gelijk eindigen in de poule telt:

  1. Onderling resultaat
  2. Doelsaldo (voor minus tegen)
  3. De meest gescoorde doelpunten
  4. Resultaat penalty’s (onderling)
  5. Resultaat penalty’s (poule)
  6. Tijdstraffen, 2 minuten/5 minuten
  7. Sportiviteit
  8. Loting

Na de poulewedstrijden wordt volgens het knockout-systeem gespeeld. Deze wedstrijden duren 1 x 35 minuten. Bij gelijke stand géén verlenging, maar strafschoppen zoals beschreven in Hoofdstuk 16 van de Regionale spelregels.

Vanaf de finale telt de volgende regeling bij een gelijke stand:

  1. 2 x 5 Minuten verlengen
  2. Strafschoppen zoals beschreven in Hoofdstuk 16 van de Regionale spelregels.

BOETEREGELING
Mocht er meerdere malen aan onderstaande regels niet worden voldaan zal er een boete volgen:
Fouten op het wedstrijdformulier
Geen reserve keepersshirt
Geen aanvoerdersband
Geen handtekening aanvoerder
Water bij spelersbank niet opgedweild
Huur reserveshirts
Team niet opgekomen
Vergadering niet bezocht zonder afmelding direct boete van 25 euro

MOCHT DOOR BESTUUR/SCHEIDSRECHTER/OFFICIAL VAN DE WAC WORDEN GECONSTATEERD DAT (EEN) SPELER(S) MET ALCOHOL AAN DE WEDSTRIJD WORDT/ZAL GAAN WORDEN DEELGENOMEN, ZAL HET BETREFFENDE SPELER(S) VERBODEN ZIJN AAN DE WEDSTRIJD DEEL TE NEMEN. MOCHT BETROKKENE SPELER(S) WEIGEREN DAN ZAL HET BESTUUR VAN DE WAC BETREFFENDE SPELER(S)/TEAM MOGELIJK UITSLUITEN VAN VERDERE DEELNAME. HET BESTUUR VERWACHT DAT SPELER(S)/TEAM(S) HIERIN HUN EIGEN VERANTWOORDING NEMEN. ROKEN IN HET KLEEDLOKAAL IS NIET TOEGESTAAN.

 

Promotie-degradatie Seizoen 2023/2024 

Huidige opzet competitie 2023/2024 – 33 teams
9 teams in 1e klasse
8 teams in, Hoofdklasse, 2e,  3e klasse
Aangezien er diverse scenario’s mogelijk zijn als gevolg van aanmelding door nieuwe teams en stoppen van huidige teams hebben we een aantal scenario’s uitgewerkt, waarbij we in eerste instantie zijn uitgegaan van de situatie dat er geen teams stoppen voor aanvang van het seizoen 2024/2025. 

Scenario 1

Seizoen 2024/2025 geen nieuwe teams; totaal 33 teams in competities. 
9 teams in 2e klasse
8 teams in Hoofdklasse, 1e, 3e klasse. 

Promotie/degradatie seizoen 2023/2024:
HK: nr. 8 degradeert naar 1e klasse
1eK: kampioen promoveert naar HK; nr. 8 en nr. 9 degraderen naar 2e klasse
2eK: kampioen promoveert naar 1e; nr. 8 degradeert naar 3e klasse                   
3eK: kampioen promoveert naar 2e klasse.

Scenario 2

Seizoen 2024/2025 1 nieuw team; totaal 34 teams in competities.  9 teams in 2e en 3e klasse 8 teams in HK en 1e klasse. 

Promotie/degradatie seizoen 2023/2024:
HK: nr. 8 degradeert naar 1e klasse
1eK: kampioen promoveert naar HK; nr. 8 en nr. 9 degraderen naar 2e klasse
2eK: kampioen promoveert naar 1e; nr. 7 en nr. 8 degraderen naar 3e klasse                   
3eK: kampioen promoveert naar 2e klasse.
* nieuw team stroomt in in 2e klasse

Scenario 3

Seizoen 2024/2025 2 nieuwe teams; totaal 35 teams in competities.  9 teams in hoofdklasse, 2e en 3e klasse 8 teams in 1e klasse.   

promotie/degradatie seizoen 2023/2024:
HK: nr. 8 degradeert naar 1e klasse
1eK: kampioen en nr.2 promoveren naar HK; nr. 9 degradeert naar 2e klasse
2eK: kampioen promoveert naar 1e; nr. 7 en 8 degraderen naar 3e klasse          
3eK: kampioen promoveert naar 2e klasse.                                                           
* 2 nieuwe teams stromen in in 2e klasse

Scenario 4

Seizoen 2024/2025 3 nieuwe teams; totaal 36 teams in competities. 
9 teams in HK, 1e, 2e en 3e klasse

promotie/degradatie seizoen 2023/2024:
HK: nr. 8 degradeert naar 1e klasse
1eK: kampioen en nr 2 promoveren naar HK; nr. 9 degradeert naar 2e klasse
2eK: kampioen en nr 2 promoveren naar 1e; nr. 7 en 8 degraderen naar 3e klasse               
3eK: kampioen promoveert naar 2e klasse.
* 3 nieuwe teams stromen in in 2e klasse

Scenario stoppen huidige teams: 
Als teams besluiten te stoppen aan het eind van seizoen 2023/2024 schuiven de overige teams door in ranglijst zoals tot nu toe in het verleden ook altijd gebeurd is. Dit kan zowel naar boven als naar beneden zijn om tot een eerlijke competitie-indeling te komen.
De teams welke als nummer laatst zijn gedegradeerd blijven gedegradeerd en schuiven niet terug naar boven als gevolg van het stoppen van teams. Dit geldt niet voor degenen die als “een na laatste” zijn gedegradeerd. 

Zoals aangegeven zijn er ook veel andere varianten mogelijk. Na de inschrijfavond voor huidige teams en het verstrijken van de inschrijfdatum van nieuwe teams (1 juni 2024) kan een definitieve indeling gemaakt worden, waarbij we zoveel mogelijk bovengenoemde scenario’s en indelingen als uitgangspunt zullen hanteren. 

Bestuur WAC Gemert

 

Copyright WAC Gemert, Cis Slits, Freek vd Wijdeven ©2006-2024